Pierwszego czerwca rozpocznie się wstępna rejestracja substancji chemicznych w europejskim systemie REACH, która potrwa do 1 grudnia 2008 r.
Producenci, importerzy chemikaliów, a także przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem lub wykorzystywaniem substancji chemicznych, będą mieli dodatkowe obowiązki. 1 czerwca rozpoczyna się okres wstępnych rejestracji w systemie UE dotyczącym chemikaliów - REACH. Przedsiębiorcy muszą zgłosić wszystkie substancje chemiczne, które produkują bądź importują na rynek unijny w większej ilości niż 1 tonę substancji rocznie. Mają na to czas do 1 grudnia 2008 roku. Substancje, które nie znajdą się w systemie REACH, nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku UE.

Czas na rejestrację

- Jeżeli firma nie dokona wstępnej rejestracji w wyznaczonym terminie, to później będzie musiała dokonać rejestracji właściwej, z którą związane są już wydatki dotyczące choćby przeprowadzenia badań substancji chemicznych. Dopiero po tej rejestracji właściwej przedsiębiorca będzie mógł produkować daną substancję - tłumaczy Piotr Zabadała z Ministerstwa Gospodarki.
W zależności od ilości produkowanych substancji są różne terminy dokonania właściwej rejestracji.
- Rejestracja wstępna jest prostym procesem, w którym zgłasza się nazwę substancji, informacje o ilości wprowadzanej substancji na rynek oraz nazwę firmy. W przypadku rejestracji właściwej same opłaty administracyjne w Europejskiej Agencji Chemikaliów mogą wynieść do 50 tys. euro od jednej substancji - mówi Piotr Zabadała. Dodaje, że dochodzi jeszcze obowiązek przeprowadzenia żmudnych badań, których koszt może wynieść nawet 300 tys. euro.

Duże firmy nie boją się REACH

Duże i średnie polskie firmy raczej nie obawiają się wprowadzenia rejestracji substancji chemicznych.
- Cały proces wiąże się z pewnymi kosztami, ale dla dużych firm te wydatki nie powinny stanowić większego problemu - mówi Zbigniew Ślęzak, pełnomocnik zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn ds. REACH.
Jedna z największych polskich firm, PKN Orlen, szacuje, że wdrożenie przepisów tylko w płockiej rafinerii będzie kosztować spółkę w sumie od 3,5 do 9,5 mln euro.
OPINIA
MAGDALENA POŁUJKIS
radca prawny, Zespół Prawa Ochrony Środowiska White & Case
System REACH nakłada na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Najbardziej istotny jest wymóg rejestracji substancji chemicznych spełniających określone warunki. Jeśli substancja objęta rozporządzeniem REACH nie zostanie zarejestrowana, nie będzie mogła być produkowana ani wprowadzana do obrotu zgodnie z zasadą brak danych - brak obrotu. Podmiotami zobowiązanymi do dokonania rejestracji są producenci substancji; importerzy lub tzw. wyłączni przedstawiciele producenta spoza UE. Rejestracja dotyczy substancji produkowanej lub importowanej w postaci własnej, jako składnik preparatu lub obecnej w wyrobie, w ilości co najmniej 1 tony rocznie na jednego producenta lub importera.
Rejestracja substancji chemicznych / DGP