Dodała, że ponadto do sprywatyzowania jest 6 firm spirytusowych oraz 9 rynków hurtowych.

Do końca 2009 r. resort skarbu zamierza sprzedać 24 spółki, a obecnie wszczęte są postępowania prywatyzacyjne dotyczące 11 spółek - powiedziała Schmid.

W opinii ministerstwa skarbu, z uwagi na słabą kondycję prywatyzowanych firm z branży rolno-spożywczej, prywatyzacja powinna zapewnić środki finansowe do ich oddłużenia oraz pieniądze na inwestycje.

W najbliższym czasie zostaną sprywatyzowane m.in: Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, Zakłady Tytoniowe Lublin SA, Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej, Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego "Fritar" SA oraz Zakłady Mięsne Płock SA. Ponadto na ten rok przewidziana jest sprzedaż spółki Polan - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk.

Trudności w prywatyzacji spółek spożywczych wynikają ze złej kondycji finansowej wielu firm

Według resortu skarbu, prywatyzacja spółek spożywczych napotyka na trudności, bowiem wiele firm jest w złej kondycji finansowej. Np. w lipcu 2007 r. resort skarbu otworzył przetarg na zakup ponad 33 proc. akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlawie. Z braku ofert procedura została unieważniona.

Kilkakrotnie podejmowane były próby sprywatyzowania Zakładów Tytoniowych w Lublinie. Ostatni przetarg - w lutym 2008 r. - zakończył się złożeniem dwóch ofert. Do dalszego postępowania została dopuszczona spółka Biosyntec SA z siedzibą w Paryżu. Resort skarbu podjął negocjacje dotyczące warunków umowy prywatyzacyjnej. Dotyczą one sprzedaży 60 proc. akcji zakładów tytoniowych.

Zła sytuacja ekonomiczno-finansowa uniemożliwiła sprywatyzowanie Zakładów Mięsnych w Płocku. Ministerstwo skarbu nie znalazło chętnych na zainwestowanie w tę firmę, w związku z tym w lutym zarząd zakładów złożył w sądzie wniosek o upadłość spółki.

Przewidziana jest także prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

W opinii wiceminister, największe szanse na udział w prywatyzacji przedsiębiorstw tej branży mają producenci rolni, w przypadku rynków hurtowych. Do 2011 ma być sprzedanych 9 spółek, z czego 4 o zasięgu ponadregionalnym.

Do prywatyzacji przewidziana jest także Krajowa Spółka Cukrowa (KSC). Jednak, jak wyjaśnił wiceminister skarbu Krzysztof Żuk, na razie takie działania nie są prowadzone.

"Tam jest potrzebna głęboka restrukturyzacja. Proces będzie tak prowadzony, by realne było objęcie akcji przez plantatorów, pracowników, grupy producenckie" - powiedział Żuk. Prywatyzacja KSC przewidziana jest do 2011 r. Skarb Państwa posiada 81 proc. akcji.