Od początku roku znacznie spadła aktywność klientów indywidualnych domów maklerskich specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku akcji GPW. Jakie dla XTB były ostatnie miesiące?
- Rzeczywiście, statystyki giełdowe pokazują spadek średnich obrotów sesyjnych, na co wpływ ma mniejsze zaangażowanie uczestników rynku, indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorzy szukają innych miejsc na inwestycje, w tym rynków walutowych i towarowych. Widzimy zwiększone zainteresowanie inwestycjami pozagiełdowymi, rzędu 20 proc. ponad średnią z okresu sprzed roku. Widać to w ilości otwieranych rachunków i obrotach. Trend boczny na GPW to jednocześnie duże ruchy na rynkach towarowych, rekordy ropy, spadek cen towarów rolnych, osłabianie się dolara. To rynki, na których inwestorzy odnajdują znane sobie mocne trendy, wzrostowe i spadkowe, na których zmienności można zarabiać.
Na jakich rynkach inwestują klienci indywidualni firmy?