Można skończyć studia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Kolejne polskie uczelnie oferują studentom naukę on-line. Zalety e-learningu: oszczędność czasu i nawet 70 proc. mniejsze wydatki na naukę.
Internet wykorzystujemy do pracy czy zrobienia zakupów. Coraz więcej osób przekonuje się, że dzięki komputerowi z dostępem do sieci można także bez wychodzenia z domu ukończyć studia. Naukę on-line mają teraz w swojej ofercie największe uczelnie państwowe i prywatne. Internetowe studia wprowadziła m.in. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych czy Wyższa Szkoła Zarządzania.
Studia on-line to dzisiaj kolejna forma studiów niestacjonarnych. Wybierają je osoby, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w tygodniu lub w weekendy. Na co dzień prowadzący wysyłają zadania e-mailem. Studenci mogą zadawać pytania prowadzącemu, a także rozmawiać z nim przez komunikatory. Co ważne, studenci studiów internetowych mają takie same prawa i obowiązki, jak studenci innych trybów kształcenia. W szczególności mają prawo do pożyczek i kredytów studenckich, korzystania z prawa do odroczenia służby wojskowej, jak również podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu jest określane mianem e-learningu. Ta nowa forma edukacji pozwala na ukończenie kursu, szkolenia czy studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Obejmuje ona zróżnicowane działania dydaktyczne (np. samokształcenie, wykłady on-line, dyskusje i pracę grupową on-line) prowadzone z użyciem różnych technologii i urządzeń. Wspiera również tradycyjny proces nauczania.
Główne zalety e-learningu to przede wszystkim: redukcja kosztów szkolenia, oszczędność czasu wynikająca z eliminacji czynności przygotowawczych, duża efektywność szkoleń uzyskiwana poprzez odpowiednie skonstruowanie materiału dydaktycznego, możliwości modelowania oraz dostarczania użytkownikom najnowszych i najpotrzebniejszych treści szkoleniowych. Słabe strony tej metody to głównie mniejsza możliwość wykorzystania w trakcie szkolenia własnych predyspozycji (umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność) i obiektywnego zweryfikowania wiedzy osób biorących udział w szkoleniu.
Kształcenie przy użyciu nowych technologii to przede wszystkim oszczędność kosztów. Wykorzystują go coraz częściej firmy, które w ten sposób zmniejszają wydatki na szkolenia pracowników nawet do 70 proc. Ucząc się przez internet, można uniknąć wydatków związanych z podróżami czy hotelami. Zminimalizowane są również koszty materiałów dydaktycznych.
W Stanach Zjednoczonych e-learning jest znany od wielu lat. Dwie trzecie uczelni proponuje tam różnorakie kursy studiowania na odległość. Unia Europejska za jeden z najważniejszych punktów strategicznych rozwoju społeczeństwa obecnej dekady uznaje tworzenie społeczeństwa informatycznego w pełni wykorzystującego e-edukację. Zgodnie z opiniami fachowców, już w najbliższych latach studiowanie na odległość stanie się dominującą formą studiów.
KORZYŚCI Z E-LEARNINGU
• Skrócony czas nauki - czas przeznaczany na szkolenia jest krótszy średnio o 50 proc.
• Zredukowany koszt szkolenia - nauczanie może być prowadzone bez względu na miejsce pobytu.
• Materiał szkoleniowy wysokiej jakości i przekazywanie wiedzy przy wykorzystaniu bogatego zestawu środków elektronicznej transmisji - internet, nagrania audio i wideo, animacje flash.
• Pozytywny wpływ na motywację uczestników szkoleń - student posiada wrażenie większej elastyczności, kontroli i odpowiedzialności za proces nauki.