"Rada nie wyklucza, że w średnim okresie obniżenie inflacji do celu będzie wymagało dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej" - napisała Rada w komunikacie po środowym posiedzeniu.

Rada podtrzymała w komunikacie swoją prognozę dynamiki inflacji.

"W ocenie Rady w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu" - podała Rada.

Rada obawia się przeniesienia wzrostu cen energii i żywności na inne ceny, w szczególności usług

"Wzrost cen żywności i paliw rodzi ryzyko utrzymania się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy - ponadto wzrost cen nośników energii i żywności może stopniowo przenosić się na inne ceny w szczególności ceny niektórych usług" - podała Rada.

RPP będzie tak jak dotychczas obserwować kolejne dane.

"Wobec utrzymujących się niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej i polskiej Rada uznała, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie danych napływających w nadchodzącym okresie oraz po zapoznaniu się z czerwcową projekcją inflacji" - napisała Rada.

"Dane makro, które napłynęły od ostatniego posiedzenia wskazują, że wzrost utrzymuje się na wysokim poziomie, choć w kolejnych kwartałach może ulec pewnemu obniżeniu" - dodała RPP.