Polska spłaci 30 września 2008 r. całość zadłużenia wobec Francji, wynoszącego 347 mln euro, podał w środę resort finansów. Po spłaceniu kolejnego członka Klubu Paryskiego, nasz dług wobec pozostałych 6 krajów-członków Klubu zmaleje do 714 mln euro.

„Minister finansów Jacek Rostowski i sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie Republiki Francuskiej, Jean-Pierre Jouyet podpisali umowę o przedterminowej spłacie całości zadłużenia Skarbu Państwa wobec Francji – członka Klubu Paryskiego. Spłata zobowiązań objętych umową, o wartości nominalnej ok. 347 mln euro, nastąpi 30 września br., razem z przypadającymi na ten dzień regularnymi płatnościami kapitałowymi i odsetkowym” – podano w komunikacie.

Francja jest obecnie największym wierzycielem Polski zrzeszonym w Klubie Paryskim.

Liczba wierzycieli Polski reprezentowanych w KP zmniejszy się do 6 państw

„W wyniku podpisania umowy liczba wierzycieli Polski reprezentowanych w KP zmniejszy się do 6 państw, a całkowite zadłużenie Skarbu Państwa wobec tej grupy państw wynosić będzie równowartość ok. 714 mln euro” – czytamy dalej.

Operacja przedterminowego wykupu zobowiązań wobec wierzycieli z KP jest kolejnym etapem realizowanej od kilku lat polityki spłaty zadłużenia zagranicznego pochodzącego z lat 70-tych.

„Dotychczas wykupiono przed terminem zobowiązania wobec KP o wartości nominalnej 8,2 mld EUR. W ramach spłaty zadłużenia zagranicznego przed terminem wykupiono również zdecydowaną większość zobowiązań wobec tzw. Klubu Londyńskiego - obligacje Brady'ego w kwocie 7,5 mld USD” – napisano komunikacie resortu.