„Myślę, że przynajmniej 1/4 zysku będzie przeznaczona na dywidendę i taką decyzję podejmie walne zgromadzenie” – powiedział Grad dziennikarzom. Dodał, że MSP liczy na to, że rada nadzorcza przedstawi taką propozycję, która byłaby do zaakceptowania przez Skarb Państwa. Posiedzenie RN w tej sprawie zaplanowano na środę.

Wcześniej w środę wiceminister skarbu Krzysztof Żuk powiedział, że MSP chce, aby PKN Orlen wypłacił dywidendę z zysku za 2007 rok, ale czeka obecnie na opinię rady nadzorczej spółki w tej sprawie. Żuk nie chciał odpowiedzieć na pytanie, jakiej stopy dywidendy chciałby Skarb Państwa.

Obecny wniosek zarządu Orlenu, którym akcjonariusze mają zająć się na walnym zgromadzeniu 6 czerwca, przewiduje przeznaczenie prawie 100% zysku netto (2.755,86 mln zł) na kapitał zapasowy. Pozostałe 4,00 mln zł ma zostać przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Obecnie należąca w 100% do Skarbu Państwa Nafta Polska ma 17,32% akcji Orlenu

W ubiegłym roku akcjonariusze PKN zdecydowali o pozostawieniu całego zysku za 2006 rok w spółce. Zarząd koncernu proponował nie wypłacać dywidendy, ponieważ chciał - przy wzroście zadłużenia - utrzymać dotychczasowe ratingi wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym. Orlen nie wypłacił dywidendy także rok wcześniej - ze względu na zakup litewskiej rafinerii w Możejkach.

Grupa PKN Orlen miała po audycie 2.412,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2007 roku wobec 1.985,97 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2007 roku spółka miała 2.759,86 mln zł zysku netto wobec 2.199,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Obecnie należąca w 100% do Skarbu Państwa Nafta Polska ma 17,32% akcji Orlenu, natomiast Skarb Państwa bezpośrednio kontroluje dalsze 10,20% koncernu.