Szykuje się zmiana w systemie instytucji, które wdrażają unijne dotacje dla przedsiębiorców z programu Innowacyjna Gospodarka. Jak dowiedziała się GP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad tym, by Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) powierzyć dystrybucję unijnych pieniędzy, które miałyby trafić do firm na badania naukowe i komercyjne wdrożenie ich wyników. Chodzi o działania 1.4 i 4.1 w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

- Chcemy wprowadzić NOT do systemu dystrybucji funduszy unijnych - przyznaje w rozmowie z GP Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za fundusze unijne dla firm.

Problem tkwi w tym, że według obecnie obowiązującego prawa można to zrobić jedynie w drodze przetargu. NOT nie jest instytucją z sektora finansów publicznych i nie może dostać funduszy unijnych, które są częścią budżetu państwa.

Według wiceministra, MRR będzie chciał przekonać resort finansów oraz Urząd Zamówień Publicznych do tego, by zezwoliły na taki krok. Przychylne do takiego rozwiązania są dwa inne resorty: nauki i gospodarki. Jeśli jednak nie uda się, to jedynym wyjściem będzie zmiana prawa. Podobne rozwiązanie resort rozwoju chce także zastosować wobec Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która miałaby przejąć do Ministerstwa Gospodarki wdrażanie dotacji dla inwesto- rów zagranicznych (Działanie 4.5).

Jak mówi Jarosław Pawłowski, docelowo NOT odpowiadałby za dotacje na badania naukowe dla małych i średnich firm. Natomiast duże firmy obsługiwałaby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która obecnie odpowiada za całość działań 1.4 i 4.1.

Konsekwencją prac resortu rozwoju jest opóźnienie startu dotacji na badania naukowe. Według najnowszego harmonogramu konkursów, opublikowanego przez ministerstwo, nastąpi on dopiero jesienią.

2,6 mld zł pula unijnych pieniędzy w działaniach 1.4 i 4.1 w programie Innowacyjna Gospodarka