Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, Rada Ministrów przyjęła od ministra gospodarki informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Z komunikatu Centrum wynika, że ulokowane w strefach fundusze pozwoliły o 25 proc. zwiększyć liczbę miejsc pracy. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w strefie łódzkiej, kamiennogórskiej oraz pomorskiej.

Najbardziej aktywnymi inwestorami w strefach były w minionym roku firmy z branży motoryzacyjnej, a także producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Łącznie w ub. r. wydano 201 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw były oá30áproc. większe niż w roku poprzednim.

Najwięcej pieniędzy zainwestowano w strefie krakowskiej, tarnobrzeskiej i kostrzyńsko-słubickiej

W komunikacie czytamy też, że w 2007 r. obszar stref był zagospodarowany w ponad 68 proc. Ze względu na duże zainteresowanie prowadzeniem w nich działalności, ich obszar został powiększony o 2,8 tys. ha. Tym samym osiągnął powierzchnię blisko 11 tys. ha.

Możliwe, iż limit łącznej powierzchni stref zostanie zwiększony do 20 tys. ha. Taka propozycja pojawiła się w nowelizowanej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.

Do końca czerwca tego roku minister gospodarki przedstawi Radzie Ministrów koncepcję rozwoju stref. Określi m.in. zasady wykorzystania ich obszaru, zwiększonego o 8 tys. ha.