Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację finansowej pomocy ze środków UE dla inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa - podała NIK.

"Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili poprawne i ciekawe projekty inwestycyjne, otrzymali wsparcie" - czytamy w komunikacie NIK.

Jak podkreśla Izba, działanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) pt. "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem firm. Przedsiębiorcy złożyli 7 - krotnie więcej wniosków, w stosunku do możliwości ich finansowania.

NIK pozytywnie też ocenia efektywność realizowanych projektów. Na koniec 2007 r. firmy otrzymały refundację wydatków na łączną kwotę 1,2 mld zł, co stanowiło 70 - proc. budżetu przeznaczonego na to działanie.