Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami. Przedstawiciele tych zawodów mają bowiem, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

- Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji jest bardzo ważne, bowiem przepisy się ciągle zmieniają, a zarządca, rzeczoznawca czy pośrednik musi znać je na bieżąco. Przedstawiciele tych zawodów ponoszą bowiem dużą odpowiedzialność i każdy ich błąd, wynikający np. z nieznajomości nowych regulacji prawnych, może być bardzo kosztowny - mówi Janusz Schmidt, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Znaczenie obowiązkowych szkoleń dostrzegają także przedstawiciele tych zawodów.

Zgodnie z rozporządzeniem każdy zarządca, rzeczoznawca lub pośrednik ma obowiązek uczestniczenia każdego roku w szkoleniach dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomościami w zakresie uprawnień i licencji zawodowych, które łącznie nie mogą trwać krócej niż 24 godziny. Dokształcanie zawodowe będzie prowadzone w formie seminariów, szkoleń lub kursów specjalistycznych. Seminarium nie może trwać krócej niż cztery godziny, szkolenie - krócej niż osiem godzin, a kursy specjalistyczne muszą obejmować co najmniej 15 godzin edukacyjnych. Wszystkie zajęcia mają być prowadzone przede wszystkim przez organizacje zawodowe zrzeszające przedstawicieli tych grup zawodowych.

- Organizacje zawodowe są przygotowane do prowadzenie zajęć szkoleniowych, bowiem robią to już od wielu lat - wyjaśnia Janusz Schmidt.

Rozporządzenie nakłada na ministra infrastruktury obowiązek stałego kontrolowania, czy obowiązek dokształcania jest przestrzegany. Każdy rzeczoznawca, zarządca i pośrednik po szkoleniu będzie otrzymywał zaświadczenie, które będzie musiał przechowywać przez co najmniej trzy lata i które będzie musiał okazywać na wezwanie ministra. Podobny obowiązek będzie ciążył także na organizatorze szkoleń.

24 godziny minimalnie każdego roku musi szkolić się pośrednik, zarządca i rzeczoznawca

750 zł wynosi najniższy koszt obowiązkowych szkoleń

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 80, poz. 475).