Przed podpisaniem umowy warto dokonać właściwych analiz.
Rozwój gospodarczy w Polsce sprawia, że każdego dnia zachodzą zmiany własnościowe i personalne w istniejących podmiotach gospodarczych. Jednocześnie powstaje wiele nowych firm. Z jednej strony, ta sytuacja sprzyja rozwojowi firm oferujących usługi lub produkty zdobywaniu nowych klientów. Z drugiej strony, pojawia się ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnym klientem, wpadnięcia w pułapkę nieściągalnych wierzytelności. I choć ten aspekt prowadzenia działalności gospodarczej z dnia na dzień ulega poprawie dzięki rozwojowi biur informacji gospodarczej oraz firm windykacyjnych, warto raczej unikać ryzykownych transakcji, niż w ich następstwie ścigać dłużników.

Pomocna prewencja

Aby zminimalizować ryzyko związania się umową handlową z nieznaną nam do tej pory firmą, należy poprzedzić ten fakt analizą: sprawdzając, dane rejestrowe firmy w KRS, badając sprawozdania finansowe, analizując aktualne zadłużenie czy też reputację w mediach. Zazwyczaj zbieranie tych informacji w sposób tradycyjny może okazać się dość żmudnym zajęciem, więc bardzo często wybierane są dostępne na polskim rynku serwisy informacji gospodarczej. Zwłaszcza że niektóre z nich umożliwiają prześledzenie historii podmiotu z KRS bez konieczności przeglądania wszystkich kolejnych wpisów, dołączając jednocześnie pdf-y z tymi dokumentami, jak również sprawozdaniami finansowymi. Niektóre - jak Serwis Prawno-Gospodarczy LexisNexis - umożliwiają jednocześnie sprawdzenie aktualnych zaległości płatniczych figurujących w bazie Krajowego Rejestru Długów, jak również dostęp do bazy niepublikowanych sprawozdań finansowych InfoCredit.

Sprawdzajmy nie tylko firmy

Prześwietlając firmę potencjalnego klienta, warto sięgnąć również po informacje dotyczące samych osób pełniących w niej różne funkcje, np. członka zarządu, prokurenta czy członka rady nadzorczej. W SPG samodzielne utworzenie siatki powiązań osobowych i kapitałowych odbywa się w sposób szybki i prosty. Sprawdzamy w ten sposób, jakie osoby pełnią w podmiocie funkcje i z jakimi innymi podmiotami gospodarczymi są one jeszcze powiązane. Wystarczy znać nazwę firmy lub nazwisko osoby, na temat której chcemy znaleźć informacje. W ten sposób można przeanalizować potencjalny konflikt interesów lub go wykluczyć, a na pewno da nam to lepszy obraz naszej biznesowej rzeczywistości. Tyle samo czasu zajmie nam ustalenie właściwych miejscowo instytucji dla firmy, która nas interesuje. Wystarczy znać jej adres, aby odnaleźć sąd czy urząd skarbowy, do których należy skierować odpowiednie pisma dotyczące tej właśnie firmy.

Proste rozwiązanie

Serwis Prawno-Gospodarczy Premium to najnowsze na polskim rynku kompleksowe rozwiązanie ułatwiające zarządzanie ryzykiem w biznesie. Serwis zawiera informacje na temat firm i osób działających w obrocie gospodarczym w postaci: oficjalnych danych z KRS, sprawozdań finansowych opublikowanych w M.P.B., niepublikowanych sprawozdań z bazy InfoCredit oraz informuje o zaległościach płatniczych w KRD. Graficzna wizualizacja powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy firmami ułatwia prześledzenie zależności, zaś alerty powiadamiające o każdej zmianie w firmie wynikającej z wpisu do KRS gwarantują bieżące aktualizowanie wiedzy na jej temat. Wkrótce SPG zostanie wzbogacony m.in. o sposób reprezentacji firmy oraz wiele innych narzędzi ułatwiających zarządzanie ryzykiem.