Pomysły współrządzących Niemcami chadeków przypominają koncepcję "energetycznego NATO", proponowaną w 2006 roku przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza.

"Potrzebujemy kultury solidarności energetycznej, w której w przypadku problemów z zaopatrzeniem będziemy solidarnie ręczyć za siebie nawzajem. Atak na bezpieczeństwo dostaw energii jednego z państw jest atakiem na wszystkich" - czytamy w 10-punktowej "Strategii dla unii bezpieczeństwa energetycznego w UE".

Autorem dokumentu jest wiceprzewodniczący frakcji CDU/CSU Andreas Schockenhoff, ekspert chadeków w dziedzinie stosunków z Rosją.

Koncepcja konkretyzuje założenia dotyczące polityki energetycznej, zawarte w przyjętej 6 maja przez frakcję "Strategii bezpieczeństwa dla Niemiec". Wzywa do praktycznej realizacji przyjętych przed rokiem założeń wspólnej polityki energetycznej UE. "Musimy zapobiec temu, że w naszych stosunkach z krajami trzecimi - jak Rosja - staniemy się piłką w grze ich polityki energetycznej" - czytamy w dokumencie.

Wspólna unijna strategia miałaby być m.in. odpowiedzią na politykę rosyjskiego Gazpromu wobec Europy.

Unia powinna ograniczyć swoją zależność od importu surowców

"Nie możemy sobie dłużej pozwolić na brak przejrzystości i nieskoordynowane, fragmentaryczne i bilateralne kroki" - stwierdza Schockenhoff. Jako przykład takich działań sprzecznych z uzgodnioną w UE polityką podaje udział Bułgarii i Węgier w projekcie gazociągu South Stream (Strumień Południowy).

Chadecka frakcja proponuje także stworzenie sieci zaopatrzenia w surowce, które pozwoliłyby na przekazywanie rezerw ropy i gazu w razie zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego któregoś z członków UE.

Unia powinna także ograniczyć swoją zależność od importu surowców - poprzez m.in. oszczędzanie energii i inwestycje w źródła energii odnawialnej - jak również dywersyfikować kierunki importu.

We współpracy z NATO Unia powinna opracować strategię lepszej ochrony morskich tras handlowych oraz infrastruktury

W dokumencie podkreślono m.in. konieczność wzmocnienia zaangażowania UE w stabilizację kryzysowych regionów, z których importuje się lub zamierza się importować surowce, a także pogłębienie współpracy z krajami tranzytowymi jak Ukraina i Gruzja oraz stworzenie jasnych reguł współpracy energetycznej (code of conduct).

We współpracy z NATO Unia powinna opracować strategię lepszej ochrony morskich tras handlowych oraz infrastruktury (np. gazociągów i portów) - proponuje frakcja CDU/CSU.

Jak zauważa w rozmowie z PAP ekspert Fundacji Bertelsmanna, Cornelis Ochmann, koncepcje chadeków są sprzeczne z kierunkiem polityki, za jakim opowiada się szef niemieckiej dyplomacji Frank- Walter Steinmeier (SPD): włączenia Rosji do współpracy europejskiej.