Ci, którzy przede wszystkim cenią bezpieczeństwo oszczędności, powinni zainteresować się obligacjami Skarbu Państwa. Choć pod względem oprocentowania wyglądają one nieco gorzej niż lokaty, to jednak trudno sobie wyobrazić bezpieczniejszy produkt
Oceniając oprocentowanie, trzeba pamiętać o podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc., który pomniejszy nasz zysk z lokaty. Obecnie najwyżej oprocentowaną lokatą jest produkt Getin Banku, który w promocji oferuje odsetki w wysokości 8 proc.
Na rynku jest lokata Banku Pocztowego, która oferuje oprocentowanie 8 proc., ale tylko w pierwszym miesiącu, a potem wysokość odsetek jest uzależniona od... postawy polskich piłkarzy na Euro 2008. Banki oferują też lokaty progresywne, których oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu. I choć niektóre produkty wyglądają zachęcająco, to warto przeliczyć sobie średnie oprocentowanie takich produktów. Zwykle okazuje się, że nie różni się ono znacząco od tradycyjnych lokat. Na pewno dają nieco większą elastyczność przy dostępie do gotówki na lokacie. Jeżeli mamy więcej gotówki niż założone w zestawieniu 500-1000 zł, może się okazać, że bank będzie w stanie zaoferować ciekawszy produkt.
Choć niektóre banki mają dość atrakcyjną ofertę lokat, to korzystniejsze dla klienta może okazać się oszczędzanie przez internet. Pomijając wygodę, banki w produktach dostępnych zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie czy niższe wymagania odnośnie do kwoty minimalnej potrzebnej do założenia atrakcyjniejszych lokat. Oprócz tradycyjnych lokat i tzw. e-lokat warto pamiętać, że w celu uniknięcia podatku Belki można zainteresować się innymi produktami, np. lokatami powiązanymi z ubezpieczeniem na życie.
Ci, którzy przede wszystkim cenią bezpieczeństwo oszczędności, powinni zainteresować się obligacjami Skarbu Państwa. Choć pod względem oprocentowania wyglądają one nieco gorzej niż lokaty, to jednak trudno sobie wyobrazić bezpieczniejszy produkt. Obecnie w ofercie znajdują się cztery rodzaje obligacji, przy czym jedna z nich jest papierem rynkowym, czyli takim, który można zbyć na GPW. Obligacje oszczędnościowe można umorzyć przed okresem zapadalności, ale trzeba się liczyć z pomniejszeniem odsetek o 1 zł na jedną obligację. Przy czym, jeżeli nasz zysk w momencie umarzania obligacji jest mniejszy (np. 40 gr), to Skarb Państwa zwróci nam całość zainwestowanej gotówki.
Oferta obligacji dla klientów indywidualnych / DGP