ZMIANA PRAWA

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej będzie trzeba zapłacić 800 zł więcej niż obecnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym przedsiębiorcy zainteresowani hurtowym handlem lekami będą musieli zapłacić 4,6 tys. zł za pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Obecnie wysokość takiej opłaty to 3,8 tys. zł.

Więcej o 800 zł

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że przygotowanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej było konieczne z uwagi na wzrost wysokości płacy minimalnej. Resort zaznacza, że dotyczy to tylko przedsiębiorców, którzy będą ubiegać się o zezwolenia. Zdaniem Ministerstwa podwyżka o 800 zł opłaty za wydanie zezwolenia nie jest dotkliwa, gdyż przy kosztach prowadzenia hurtowni farmaceutycznej taka kwota stanowi niewielką pozycję w wydatkach.

Zezwolenie inspektora

Zgodnie z art. 74 ustawy Prawo farmaceutyczne podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego. Wydanie zezwolenia dokonywane jest w drodze decyzji GIF, który jest właściwy także w przypadku wydawania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, jego zmiany oraz cofnięcia. Prawo farmaceutyczne przewiduje pobieranie opłaty za wydanie takiego zezwolenia i zawiera delegację dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wysokość tej opłaty. Ustawa zakłada jednak, że opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.