Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o Poczcie Polskiej. Nowelizacja dopuszcza możliwość upadłości tego przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wymogów Komisji Europejskiej.

"Ta propozycja, która zmierza do zmian pozwalających na upadłość Poczty Polskiej, to kwestia wiarygodności Polski. Dostosowujemy ustawę od wymogów UE. Jeśli chcemy być wiarygodnym partnerem w UE, nie mamy innego wyjścia. Nie ma żadnego drugiego dna, jeśli chodzi o ten projekt" - mówił w Sejmie minister infrastruktury Cezary Grabarczyk przed uchwaleniem ustawy.

Poczta Polska będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty

Komisja Europejska miała zastrzeżenia do zapisu obowiązującej ustawy o Poczcie Polskiej, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia strat Poczta może uzyskać pomoc państwa na restrukturyzację. Komisja uznała, że takie prawo umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nieograniczonej pomocy Skarbu Państwa.

Nowelizacja zakłada, że Poczta Polska będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty. Pomoc państwa będzie udzielana jedynie w przypadku strat, które powstaną przy realizacji nałożonego na przedsiębiorstwo obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych.