Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Premier wyjaśnił, że nowe przepisy ujednolicą i skrócą procedury inwestycyjne w Polsce.

Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, jedna decyzja administracyjna - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - ma zastąpić dwie dotąd obowiązujące: pozwolenie na budowę drogi i decyzję o warunkach lokalizacji.

Bonus dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości za umożliwienie szybkiego dostępu do terenu

Szczególnie istotne - w tym kontekście - są decyzje dotyczące wywłaszczeń właścicieli nieruchomości położonych na terenach, przez które mają przebiegać drogi.

"Będziemy oczekiwali od wojewodów decyzji w rygorze natychmiastowej wykonalności" - powiedział Tusk. Ma to umożliwić podjęcie działania inwestycyjnego bez czekania na ewentualne efekty procedury odwoławczej.

Premier zapowiedział, że ci, którzy udostępnią wywłaszczoną nieruchomość w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, otrzymają 5-procentowy bonus od wartości nieruchomości wycenionej przez biegłych.

W przypadku, gdy wywłaszczenie dotyczy nieruchomości mieszkalnej, właściciel otrzyma dodatkowo około 10 tys. zł - w związku m.in. z kosztami przeprowadzki.

Jak poinformowało CIR w komunikacie, w przypadku gdy inwestycja będzie przebiegać na terenie dwóch lub więcej województw, decyzję o zezwoleniu będzie podejmował ten wojewoda, na obszarze kompetencji którego znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonej na inwestycję.