Ta "specustawa drogowa" ma doprowadzić do skrócenia procesu podejmowania decyzji administracyjnych przy budowie dróg i autostrad.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk mówił w ubiegłym tygodniu, że dzięki tej nowelizacji dwie odrębne dotychczas decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie budowlane - zastąpi jedna: "pozwolenie na realizację inwestycji drogowych".

Jego zdaniem, ta zmiana skróci proces przygotowania inwestycji nawet o rok.

Ministrowie zajmą się w środę również projektem zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz propozycją nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rząd rozpatrzy również projekt nowelizacji ustawy zawierającej przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW.

Rada Ministrów omówi też kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013.