"Polska wykorzystuje szanse, które daje europejska polityka. Inwestycje realizowane w naszym kraju ze środków europejskich tworzą nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego" - podkreśliła Huebner podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE.

HuebnerWskazała również na pilną potrzebę dostosowania prawa ochrony środowiska oraz zamówień publicznych do dyrektyw unijnych.

"Prawo zamówień publicznych (PZP) nie jest w pełni dostosowane do prawa europejskiego. W przypadku niezgodności PZP (z przepisami unijnymi), poniesione wydatki na inwestycje mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do zwrotu (ze środków unijnych)" - podkreśliła.

Według Huebner, do tej pory najgorzej były wydawane pieniądze na rybołówstwo

"Trzeba oczekiwać bardzo energicznych działań ze strony rządu, by nie utracić środków w tym obszarze" - powiedziała. Przypomniała, że wydatki na ten sektor sięgnęły 60 proc. wszystkich funduszy, przewidzianych na ten cel do końca 2008 roku.

Zdaniem komisarz, coraz lepiej w zakresie wykorzystania funduszy unijnych współpracują ze sobą władze rządowe i regionalne z przedsiębiorcami, naukowcami oraz organizacjami pozarządowymi.