"Od pierwszego kwartału 2007 r. widoczny jest trend rosnącego zaangażowania sektora bankowego w finansowanie potrzeb ludności w zakresie remontów i rozbudowy mieszkań. W pierwszym kwartale 2007 r. wynosił on ok. 23 proc., podczas gdy na koniec pierwszego kwartału br. przekroczył 26 proc. i stale rośnie" - czytamy w analizie ZBP.

Średnia wartość przyznanego kredytu w pierwszym kwartale br. wyniosła 168 tys. zł, czyli o ok. 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

"W tym roku banki udzielą łącznie swoim klientom kredytów mieszkaniowych na sumę 68 mld zł"

ZBP prognozuje, że w tym roku banki udzielą łącznie swoim klientom kredytów mieszkaniowych na sumę 68 mld zł.

"Na koniec marca 2008 r. stan zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych wyniósł prawie 129 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu ze stanem z marca 2007 r. Natomiast przyrost zadłużenia od grudnia 2007 r. do marca 2008 r. wzrósł o ok. 12 proc." - informuje Związek.