„W dniu 20 maja 2008 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci, zawartej w dniu 30 czerwca 2007 r. pomiędzy Netią i TPSA., poprzez wprowadzenie rozliczeń z tytułu ruchu międzysieciowego w oparciu o płaskie stawki interkonektowe (PSI)” – czytamy w komunikacie.

Opłaty za ruch rozliczany w ramach płaskiej stawki interkonektowej (miesięczna opłata za łącze 2 Mbit/s) wynoszą: w strefie numeracyjnej - 3120,21 zł, w obszarze tranzytowym - 3714,53 zł, poza obszarem tranzytowym - 5463,22 zł.

UKE oceniła, że decyzja przełoży się na relacje detaliczne. „Netia mając możliwość tworzenia nowej, atrakcyjnej cenowo oferty na rynku telekomunikacyjnym, będzie w istocie działała w interesie użytkowników sieci telekomunikacyjnych, którzy będą mieli możliwość korzystania z coraz bardziej atrakcyjnych ofert detalicznych, wymuszonych konkurencją na rynku” – uzasadnia swoją decyzję urząd.