W połowie kwietnia Gomułka zrezygnował z funkcji wiceministra finansów. Jako powód swojego odejścia z resortu podał niedostateczną determinację premiera Donalda Tuska do przeprowadzenia reformy finansów publicznych oraz brak publicznej debaty na ten temat.

W BCC Gomułka będzie koordynował pracę ponad 40 ekspertów w dziedzinach: polityki gospodarczej, prawa, podatków, ubezpieczeń społecznych, regulacji dotyczących rynków kapitałowych oraz szkolnictwa wyższego.

Stanisław Gomułka jest profesorem London School of Economics; wcześniej był wykładowcą europejskich i amerykańskich uniwersytetów (Stanford, Harvard, Columbia) oraz konsultantem instytucji międzynarodowych (Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD, Komisji Europejskiej).

Jest specjalistą w dziedzinie makroekonomii i teorii wzrostu gospodarczego. W latach transformacji ustrojowej był doradcą prof. Leszka Balcerowicza. Negocjował też z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim plan redukcji polskiego długu.