TARGET2 zastąpił 19 listopada ubiegłego roku swojego poprzednika – system TARGET. Jest dostępny nie tylko dla banków centralnych, także dla instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji państwowych i instytucji rozliczeniowych. TARGET2 służy przede wszystkim do rozliczania dużych transakcji, szczególnie w euro, ale banki komercyjne mogą dać swoim klientom dostęp do rozliczeń przez nowy system. Nie ma przeciwwskazań prawnych do takiej oferty, jeśli tylko klienci zaakceptują proponowane im ceny. Polski bank centralny uczestniczył w systemie TARGET, jednak korzystał z pośrednictwa banku centralnego Włoch. Teraz NBP będzie uczestniczył w TARGET2 bez pośredników.

TARGET - Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer

W tłumaczeniu: „Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym”, służy do rozliczeń przede wszystkim dużych kwot, istnieje od 1999 r. Obecna jego modyfikacja powstała po decyzji z 2002, podjętej przez radę zarządzającą Europejskiego Banku Centralnego. Nowy system jest skonsolidowany, z jednolitą strukturą opłat i bardziej odporny na awarie. Platforma techniczna TARGET2 została stworzona wspólnie przez Banca d'Italia, Banque de France oraz Deutsche Bundesbank. O ile EBC określa w swoich publikacjach TARGET jako „system systemów” krajowych, to TARGET2 jest ujednoliconą platformą.
TARGET2 jest uważany za jeden z ważniejszych przejawów świadczących o integracji rynku finansowego Unii Europejskiej. Dla banków komercyjnych uczestniczących w TARGET2 i działających w wielu krajach, system jest o tyle użyteczny, że będą one m.in. mogły lepiej zarządzać swoimi rezerwami – wyjaśnia w jednym z biuletynów Europejski Bank Centralny.

EBC szacował, że od maja 2008 do kwietnia 2009 TARGET2 obsłuży rozliczenie 93,1 mln transakcji. 

Od listopada ubiegłego roku w TARGET2 uczestniczą Austria, Cypr, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy i Słowenia. Od 18 lutego tgeo roku migrację przeprowadziły Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia i Portugalia. W tym samym dniu co Polska, do TARGET2 dołącza ostatnia grupa krajów: Dania, Estonia, Grecja i Włochy. A także Europejski Bank Centralny. 

Anna Lach