Mimo dekoniunktury KBC TFI wydało na reklamy na początku roku więcej niż rok temu - wynika z danych Export Monitora. Pozostałe towarzystwa funduszy inwestycyjnych ograniczają środki na ten cel.
KBC TFI, specjalizujące się w produktach z ochroną kapitału, w porównaniu z I kwartałem 2007 r. kilkakrotnie zwiększyło środki na reklamę w I kwartale 2008 r. W tym czasie TFI wprowadziło na rynek cztery nowe fundusze z ochroną kapitału.
- Jednak nasze działania promocyjne skoncentrowane były przede wszystkim na promocji narzędzia Kompas Finansowy, które ma ułatwić oszczędzającemu dobór funduszy do portfela, a nie tylko stricte na produkcie. Nie zaprzestaliśmy działań reklamowych mimo trudnej sytuacji na rynku. Wierzymy, że przyjęta przez nas strategia sprawdzi się w długim terminie - mówi GP Piotr Habiera, wiceprezes KBC TFI.
Na drugim miejscu pod względem wydatków na reklamę znalazły się fundusze z grupy BZ WBK, ale były one zdecydowanie niższe niż w I kwartale 2007 r. Niska aktywność reklamowa BZ WBK AIB TFI w tym okresie wynikała z negatywnego nastawienia inwestorów do funduszy inwestycyjnych. Jak mówi Krzysztof Samotij, prezes BZ WBK AIB TFI, spadające indeksy i wyceny jednostek funduszy, panika na rynku oraz często ponure prognozy dotyczące stanu światowej gospodarki nie zachęcały do inwestowania.
- Reklama funduszy, zwłaszcza akcyjnych, w tym czasie nie przyniosłaby pożądanych efektów. Zamiast promocji konkretnych produktów zainwestowaliśmy pewne środki w reklamę o charakterze wizerunkowym - dodaje.
W I kwartale 2008 r. fundusze akcji polskich straciły średnio ponad 13 proc., krajowe fundusze mieszane ponad 8 proc., a fundusze stabilnego wzrostu około 4 proc.
W pierwszych miesiącach roku BZ WBK AIB TFI skoncentrowało się m.in. na funduszach zamkniętych. Sukcesem zakończyła się sprzedaż Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ wspierana kampanią prasową, który ze sprzedaży certyfikatów uzyskał ponad 169 mln zł. Teraz trwa sprzedaż drugiego w ofercie firmy zamkniętego funduszu inwestycyjnego rynku nieruchomości.
W 2007 roku fundusze wykorzystały do promocji swoich produktów wysokie stopy zwrotu i koniunkturę na giełdzie. Wydatki na ich reklamę (TV, radio, prasa, outdoor, kina) wzrosły w tym czasie o 64 mln zł, do 133,8 mln zł.