Według danych NBP wartość eksportu w marcu wyniosła 10,718 mld euro, wobec 10,119 mld euro w lutym. Wraz z eksportem rośnie także import - dynamika rocznego wzrostu wyniosła 21 proc., a wartość nominalna za marzec prawie 12,2 mld euro.

- Zaskakująco dobre wyniki eksportu pomimo sygnałów o słabnięciu koniunktury za granicą i mocnego złotego można tłumaczyć kilkoma zjawiskami. Częściowo może to być realizacja wcześniej zawartych kontraktów, coraz częściej stosowane zabezpieczenia kursowe czy rozliczenia eksportowe wewnątrz dużych korporacji - mówi Piotr Bielski z BZ WBK.

Wzrost importu przekraczający 20 proc. też jest niespodzianką. Ekonomiści nie wykluczali niższej dynamiki z powodu słabszych danych o sprzedaży detalicznej.

Jednak mocny złoty może wpłynąć na wzrost dynamiki eksportu w II połowie roku.

- Wraz ze słabnącą gospodarką na świecie ujawni się też wpływ mocnego złotego - mówi ekonomista BZ WBK.

Ale nie będzie to spadek eksportu, a jedynie wyhamowanie dynamiki do około 5 proc. w ujęciu rocznym - dodaje.

DYNAMIKA EKSPORTU*

Styczeń - 21,9 proc.

Luty - 29,4 proc.

Marzec - 19,4 proc.

* rdr (w euro)