W ciągu 12 miesięcy (na koniec marca 2008 r.) Grupa TP zdobyła 326 tys. nowych klientów szybkiego internetu. W tym samym czasie - według szacunków GP opartych na danych firmy badawczej Point Topic, danych operatorów oraz naszych przewidywań konkurujący z nią dostawcy internetu - operatorzy alternatywni i sieci telewizji kablowej (CaTV) zdobyli ok. 625 tys. klientów.

Z szacunków GP wynika, że TP ma obecnie - po wyłączeniu tzw. sieci osiedlowych - ok. 57 proc. rynku. W marcu 2007 r. miała 65 proc. tego rynku.

Wśród alternatywnych telekomów największym internetowym graczem jest Netia. W końcu marca miała 256,9 tys. klientów szybkiego internetu, czyli o 155 tys. więcej niż rok wcześniej. Od końca 2007 r. operator zyskał 39,4 tys. klientów.

- Wzrost liczby klientów szerokopasmowych był nieco niższy od naszych oczekiwań - zauważa Anna Bossong, analityk Unicredit CAIB.

Największym graczem wśród CaTV jest UPC Polska. W końcu marca UPC miało 326,2 tys. klientów szybkiego internetu, o ok. 100 tys. więcej niż rok wcześniej.

- Skala wzrostu liczby abonentów dostępu do internetu w UPC zasługuje na uznanie - mówi Michał Marczak, analityk DI BRE Banku.

- Podtrzymujemy zamiar posiadania 400 tys. klientów szybkiego internetu w końcu tego roku i 1 mln w 2010 roku - deklaruje Mirosław Godlewski, prezes Netii. 15 maja Netia obsługiwała 270 tys. klientów szerokopasmowych.

UPC, największy internetowy konkurent Telekomunikacji, nie ujawnia celów. W zasięgu usług internetowych firmy jest 1,5 mln mieszkań. Multimedia, drugi wśród CaTV gracz na internetowym rynku, ma 230 tys. klientów, a usługi te może świadczyć w ponad 900 tys. mieszkań.

Liczba klientów internetu w największych sieciach CaTV powiększa się głównie dzięki wzrostowi organicznemu. Netia do zwiększania liczby klientów wykorzystuje zarówno wzrost organiczny we własnej sieci, jak i liberalizację rynku telekomunikacyjnego (w końcu marca miała 128,5 tys. klientów korzystających z szybkiego internetu dzięki łączom TP - usługa BSA) oraz przejęcia. Netia jest największym graczem na rynku BSA. Od października 2007 r. do końca marca 2008 r. pozyskała w ten sposób 57 tys. użytkowników internetu (56 proc. ogółu).

STRATY NETII MNIEJSZE OD OCZEKIWANYCH

W I kwartale Netia miała 237,5 mln zł przychodów, 29,1 mln zł straty operacyjnej i 55,3 mln zł straty netto. Wyniki były lepsze od prognoz analityków, bo straty P4, operatora sieci Play, Netia konsolidowała tylko do 21 lutego. W I kwartale ponad 33 tys. klientów TP zdecydowało się płacić abonament Netii (usługa WLR). Dzięki temu mimo spadku o 3,7 tys. liczby abonentów, którym Netia świadczyła usługi z wykorzystaniem własnej sieci, liczba klientów usług głosowych Netii wzrosła o 29,5 tys., do 451,3 tys.

W raporcie Netii ujawniono, że P4, operator sieci komórkowej Play, miał w I kwartale 152 mln zł przychodów i 174 mln zł straty netto.