W polskich przedsiębiorstwach poziom korupcji jest ponad dwa razy wyższy niż w krajach Europy Zachodniej - wynika z raportu firmy doradczej Ernst&Young, przedstawionego dziś na konferencji prasowej.

Co piąte przedsiębiorstwo w Polsce zetknęło się z korupcją. Tylko 16 proc. rodzimych firm postrzega ją jako poważne zagrożenie dla biznesu. W Europie Zachodniej stanowi ona ważny problem dla 25 proc. przedsiębiorstw - wynika z raportu.

Ekspert Ernst&Young Mariusz Witalis wyjaśnił na konferencji prasowej, że "polskie firmy uznają korupcję za mniejszy problem niż firmy z krajów rozwiniętych". Chodzi m.in. o Austrię, Niemcy, Holandię oraz Szwajcarię. Jednak to właśnie w naszym kraju przedsiębiorstwa ponad dwukrotnie częściej spotykają się z przypadkami korupcji - mówił Witalis.

12 proc. polskich firm twierdzi, że powodem utraty kontrahenta było wręczenie mu łapówki przez konkurencję. Podobnie uważa 8 proc. przedsiębiorstw z Europy Zachodniej i 17 proc. z krajów rozwijających się (m.in. z Czechy, Węgier oraz Rosji).

Menedżerowie zgodnie jednak wskazują na negatywne konsekwencje postawienia firmie zarzutów korupcji. Najbardziej obawiają się kar finansowych, zakazu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej oraz zahamowania rozwoju ich biznesu. Wśród konsekwencji zarzutów korupcyjnych wymieniają też spory prawne z udziałowcami spółki lub konkurencją oraz kary więzienne.

Najbardziej poszkodowani w wyniku praktyk korupcyjnych są inwestorzy

Zgodnie z raportem, najbardziej poszkodowani w wyniku praktyk korupcyjnych są inwestorzy. "Wykryta korupcja w firmie powoduje, że spada wartość takiej firmy. Najbardziej tracą na tym inwestorzy" - potwierdza Witalis.

Co czwarta polska firma twierdzi, że poziom wykrywalności łapownictwa w naszym kraju nie zmienił się w ciągu ostatnich pięciu lat. 54 proc. rodzimych przedsiębiorstw jest przekonanych o skuteczności organów ścigania, w Europie Zachodniej - 85 proc. firm.

Anonimowe linie telefoniczne, przyjmujące zgłoszenia o przypadkach korupcji, są mniej popularne w Polsce niż w krajach rozwiniętych.

"W Polsce wciąż pokutuje negatywne nastawienie wobec informowania przełożonych o nieprawidłowościach, często nazywane donosicielstwem. Jednak te firmy, które mają takie linie telefoniczne, są przekonane o ich skuteczności" - podkreślają eksperci raportu.

Badanie przeprowadzono w okresie od 28 listopada 2007 r. do 15 lutego br. Wzięło w nim udział 1 tys. 186 przedstawicieli kierownictwa największych korporacji z 33 krajów.