Podczas środowej konferencji prasowej na XIV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach minister powiedział, że chodzi o skrócenie czasu przygotowania inwestycji. "I zdążymy przed pierwszym gwizdkiem (Euro 2012 - PAP)" - zapewnił.

Najważniejsze zmiany w znajdującym się już w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych dotyczą ograniczenia kontroli przedłużających proces inwestycyjny i wyeliminowania absurdów prawnych z dotychczasowych rozwiązań.

"Z ich powodu, w wyniku drobnych pomyłek pisarskich i rachunkowych, musiały być bowiem eliminowane w przetargach korzystne oferty" - wyjaśnił Grabarczyk.

Najbardziej jaskrawy przykład - dodał - to przetarg na most we Wrocławiu; z powodu niedoszacowania o kilkadziesiąt złotych kosztów kilku opraw oświetleniowych, została odrzucona oferta tańsza na rzecz droższej o 124 mln zł.

Dzięki proponowanej nowelizacji, można będzie dokonywać korekty cenowej; skorzysta na tym - w opinii ministra - zarówno budżet państwa, jak i podatnik.

W przyszłym tygodniu zostanie przedłożony rządowi projekt "specustawy drogowej". W wyniku tej nowelizacji skrócony ma być proces podejmowania decyzji administracyjnych. Dwie odrębne dotychczas decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie budowlane - zastąpi jedna: "pozwolenie na realizację inwestycji drogowych" - oznajmił Grabarczyk.

Jego zdaniem, ta zmiana skróci proces przygotowania inwestycji nawet o rok.

"Musimy zapanować nad procesem inwestycyjnym pod kątem kształtowania cen, jakie w przetargach się pojawiają"

W lipcu rząd ma przyjąć projekt zmian w ustawie o ochronie środowiska. Minister infrastruktury obiecał, że przygotowywana w resorcie ochrony środowiska nowelizacja umożliwi budowanie autostrad i dróg zgodnie z normami europejskimi, a jednocześnie zlikwidowane zostaną przewlekłe procedury, które narażały Polskę na utratę unijnego finansowania inwestycji.

Grabarczyk podkreślił, że nowe kierownictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Lechem Witeckim na czele daje gwarancję zdecentralizowania decyzji, sprawnego i efektywnego organizowania przetargów, a także przeciwdziałania "windowaniu kosztów inwestycji".

"Musimy zapanować nad procesem inwestycyjnym pod kątem kształtowania cen, jakie w przetargach się pojawiają; musimy zadbać o to, aby różnego rodzaju zmowy i działania pozaprawne nie powodowały nieuzasadnionego wzrostu kosztów budowy autostrad" - oświadczył minister infrastruktury.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska to największa krajowa impreza promocyjna sektora drogownictwa - zgromadziły w tym roku ponad 800 firm z 26 krajów. Towarzyszą im: Targi Infrastruktury Trafic-Expo, Targi Maszyn Budowlanych iáPojazdów Specjalistycznych MaszBud oraz Wystawa Technologia i Infrastruktura Lotnisk TIL.