Organizowany przez resort gospodarki i firmę doradczą Investment Support konkurs "Dobre Praktyki PPP" jest skierowany do samorządów.

Jak mówił Baniak, wsparcie w wysokości 1 mln złotych otrzymają zwycięskie projekty wyłonione w czterech kategoriach. Chodzi o inwestycje w infrastrukturę komunalną (modernizacja i budowa obiektów publicznych), sieciową (projekty transportowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne), sportowo-rekreacyjną (budowa centrów sportowych, hal widowiskowych), a także o projekty o wartości poniżej 10 mln euro.

Środki wygrane w konkursie, samorządy mają przeznaczyć na sporządzenie analiz prawno-finansowych, wymaganych przed realizacją inwestycji.

Baniak poinformował, że do resortu wpłynęło 41 projektów z całej Polski, najwięcej z województw: śląskiego (8), małopolskiego (6), mazowieckiego (5) i lubelskiego (5). Wyniki konkursu mają być ogłoszone 25 czerwca br.

Obecnie w Polsce jest realizowanych kilkanaście projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

PKPP Lewiatan powołała Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Wiceminister poinformował, że Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołała Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

"Do głównych zadań Centrum należy zaliczyć popularyzację wiedzy na temat partnerstwa, promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w tym zakresie oraz świadczenie usług mediacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym" - wyjaśnił.

W opinii Baniaka, Centrum będzie sprzyjać "obniżaniu kosztów przygotowania i wdrożenia projektów partnerstwa".

"W czerwcu rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym"

W czerwcu - jak mówił wiceminister - rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma on m.in. zachęcić podmioty publiczne do zawiązywania spółek z partnerami prywatnymi i zwiększenia zaangażowania majątku publicznego. Wiceminister nie ujawnił więcej szczegółów.

Dotychczas samorządy niezbyt chętnie współpracowały z firmami prywatnymi przy budowie lokalnej infrastruktury. Ta forma współpracy - jak podkreśla resort gospodarki - sprawdziła się w Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii w ten sposób realizowanych jest ponad 10 proc. inwestycji publicznych - m.in. budowa dróg, mostów i wodociągów.

W ramach PPP podmioty prywatne inwestują w projekty dotyczące usług publicznych, na które państwo nie ma pieniędzy. W zamian partner prywatny zarządza potem inwestycją i pobiera opłaty. Podmiot prywatny i publiczny zawierają zazwyczaj umowy na wiele lat.