Ruszyły pierwsze konkursy na unijne dotacje dla przedsiębiorców z programu Innowacyjna Gospodarka. Od wczoraj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o wsparcie w dwóch działaniach. Przedsiębiorcy mogą uzyskać unijne środki na wsparcie innowacyjnych inwestycji (o wartości powyżej 8 mln zł) oraz zakup wyposażenia naukowego.

Już pierwszego dnia do agencji spłynęły wnioski. Zaskoczeniem jest to, że na razie większym powodzeniem cieszą się unijne pieniądze na zakup wyposażenia badawczego.

- W poniedziałek rano przyjęliśmy 12 wniosków na łączną kwotę ponad 70 mln zł - mówi Iza Wójtowicz, która w PARP odpowiada za wdrożenia Działania 4.2 programu Innowacyjna Gospodarka.

Agencja przeznaczyła na pierwszy konkurs 200 mln zł. To oznacza, że może on zakończyć się w ciągu kilku dni. Natomiast wnioski o wsparcie projektów innowacyjnych będą przyjmowane do końca lipca.

Według szefowej PARP, Danuty Jabłońskiej, pod koniec roku przedsiębiorcy będą mogli po raz kolejny złożyć wnioski w tych dwóch działaniach. Jak twierdzi prezes, agencja prowadzi rozmowy z resortem rozwoju regionalnego o uruchomieniu drugich konkursów na przełomie listopada i grudnia.

Danuta Jabłońska przyznała także, że PARP chciał przełożyć na późniejszy termin rozpoczęte wczoraj nabory. Jak podkreśliła, było to spowodowane problemami z niedostosowaniem polskiego prawa ochrony środowiska do unijnych dyrektyw. Na zawieszenie konkursów nie zgodził się jednak resort rozwoju regionalnego.

- Oczekujemy, że problem zostanie szybko przez rząd rozwiązany, by przedsiębiorcy na tej decyzji nie stracili - podkreśla prezes PARP.

W najbliższym czasie agencja planuje uruchomienie kolejnych konkursów w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Pod koniec maja ma ruszyć wsparcie w dziedzinie ochronie własności przemysłowej oraz adresowane do instytucji otoczenia biznesu. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia PARP chce rozpocząć przyjmowanie wniosków o dotacje dla inwestycji związanych z e-biznesem.

200 mln zł jest do podziału w pierwszym konkursie PARP