Pod koniec kwietnia z tej funkcji został odwołany na własną prośbę wiceminister Eugeniusz Postolski. Odpowiadał on w resorcie gospodarki za energetykę, górnictwo, sektor ropy i gazu oraz zagadnienia związane z dywersyfikacją dostaw nośników energii.

Wicepremier powiedział dziś dziennikarzom, że nie brakuje osób kompetentnych w dziedzinie energetyki. Chodzi jednak o to, by kandydaci na to stanowisko mieli "podobne do rządu spojrzenie na energetykę".