Wszystkie kluby poselskie poparły nowe rozwiązania. Teraz projekt trafi do prac sejmowej Komisji Gospodarki.

Jak mówił w Sejmie wiceprezes UOKiK Jarosław Król, nowe przepisy "usprawnią funkcjonowanie Inspekcji Handlowej oraz zwiększą efektywność zadań wykonywanych przez prezesa UOKiK i podległą mu Inspekcję".

Inspekcja Handlowa kontroluje m.in. produkty znajdujące się w obrocie handlowym, a także działalność przedsiębiorstw w zakresie produkcji, handlu i usług.

Zgodnie z projektem, należności, zobowiązania oraz majątek GIIH (łącznie z laboratoriami) przejmie UOKiK, a pracownicy Inspekcji przejdą do Urzędu.

Niektóre zadania, wykonywane do tej pory przez głównego inspektora, zostaną przekazane do UOKiK, część z nich ulegnie likwidacji.

W myśl projektu, prezes Urzędu będzie zlecał kontrolę inspektorom wojewódzkim oraz opracowywał kierunki działań Inspekcji. Będzie on również odpowiadał za kontrole jakości paliw. Urząd przejmie także postępowania administracyjne GIIH dotyczące wyrobów niezgodnych z przepisami.

"Zmiany pozwolą na stworzenie bardziej efektywnych i sprawnych mechanizmów eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych" - uważa wiceprezes UOKiK.

Projekt jest zgodny z przepisami unijnymi. Z uzasadnienia do tego dokumentu wynika, że wprowadzenie nowych przepisów w życie nie będzie miało skutków dla budżetu oraz bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Według projektu, nowe przepisy wejdą w życie 31 grudnia br.