"Środki wprowadzone przez Rosję są nieproporcjonalne. Komisja Europejska zwróciła się o ich powtórne przeanalizowanie" - brzmi stanowisko KE przekazane PAP przez rzeczniczkę odpowiadającą za sprawy zdrowia, Ninę Papadulaki.

Chodzi o kilka przypadków zatrzymania przez rosyjskie władze partii mięsa pochodzącego z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Danii, Belgii i Węgier. Rosyjskie władze zarzuciły, że poziom antybiotyków przekracza rosyjskie normy.

Z uzyskanych przez KE informacji wynika, że firmy te straciły prawo do eksportu swoich wyrobów do Rosji, choć władze rosyjskie nie udzieliły Komisji Europejskiej szczegółowych informacji o powodach takiej decyzji.

Nina Papadulaki powiedziała PAP, że problem ten nie dotyczy żadnej firmy z Polski.

Zdaniem KE, eksportowane mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe było zgodne z unijnymi normami, które zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów i są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi w tym zakresie, opartymi na badaniach naukowych. KE podkreśla, że w kwestionowanych partiach towaru poziom antybiotyków był "znacznie poniżej" unijnych limitów.

Jednocześnie KE przyznaje, że między normami UE a rosyjskimi występują czasem znaczne różnice. Normy rosyjskie dotyczące dopuszczalnego poziomu antybiotyków w mięsie, czy pestycydów w produktach roślinnych, są często o wiele surowsze.

KE informuje, że jest w kontakcie z władzami Rosji i zainteresowanych krajów członkowskich i zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych działań w sprawie rosyjskiego zakazu, jeśli okażą się one konieczne.

Z analogicznymi rosyjskimi restrykcjami spotkały się także firmy z USA, Brazylii, Kanady i Argentyny.

Jesienią 2005 roku Rosja wprowadziła embargo na polskie produkty rolne: zwierzęce i roślinne. Z tego powodu w 2006 roku Polska zawetowała rozpoczęcie negocjacji pomiędzy UE a Rosją w sprawie nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy (tzw. post-PCA). Zniesienie embarga na polskie mięso nastąpiło w grudniu 2007 roku, zaś produkty roślinne - w 2008 roku. Polska zniosła weto na rozpoczęcie rozmów z Rosją, które jednak na ostatnim posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w kwietniu zablokowała Litwa.