Bieńkowska przedstawiła posłom informację w sprawie wydatkowania funduszy unijnych. "Nie ma absolutnie żadnego niebezpieczeństwa niewykorzystania środków, jeśli chodzi o perspektywę 2004-2006" - podkreśliła.

Przypomniała, że w marcu br. wypłacono 731 mln zł z funduszy na lata 2004-2006. Jej zdaniem do końca tego roku średnie miesięczne wydatkowanie wyniesie 701 mln zł.

Jak mówiła, do tej pory najgorzej były wydawane pieniądze na rybołówstwo. "Prognozujemy wydanie wszystkich środków z unijnego programu +Rybołówstwo+" - powiedziała. Na koniec marca br. wydatki na ten sektor sięgnęły 60 proc. całej puli.

Z unijnego programu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" wydano do końca marca br. 75 proc. środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zakończenie 95 proc. projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do końca czerwca br. "Nie ma żadnego niebezpieczeństwa niewykorzystania środków z tego Funduszu" - zapewniła szefowa resortu.

Z unijnego programu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" wydano do końca marca br. 75 proc. środków.

Bieńkowską niepokoją opóźnienia w rozstrzyganiu konkursów przez niektóre województwa. Mają one wątpliwości, czy zgłoszone projekty są zgodne z unijnymi dyrektywami w zakresie ochrony środowiska.

"Beneficjenci nie są przygotowani do podpisywania pre-umów głównie ze względów środowiskowych"; większość ubiegających się o pieniądze z programu "Infrastruktura i Środowisko" nie ma potrzebnej dokumentacji lub ich projekty są niezgodne z dyrektywami - mówiła minister.

"Naszym zdaniem należy kończyć wszystkie konkursy i ich nie przerywać. Należy wybrać projekty, a tym, które mają niezgodną dokumentację, dać czas na ich uzupełnienie" - dodała.

Polska musi dostosować prawo środowiskowe do unijnych przepisów

W najbliższych dniach rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska. W poniedziałek będzie on po konsultacjach międzyresortowych.

Polska musi dostosować prawo środowiskowe do unijnych przepisów. Ma to pomóc ubiegającym się o fundusze w prawidłowym przygotowaniu projektów.

Na koniec kwietnia br. podpisano w sumie 109 wstępnych umów na dofinansowanie projektów, z czego 55 z programów "Rozwój Polski Wschodniej", 46 z "Innowacyjnej Gospodarki" i 8 w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko". Łączna wartość inwestycji - jak mówiła minister - sięga ok. 12 mld zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 6 mld zł.