Światowy kryzys to czas szczególnej ostrożności, jaką powinni zachować przedsiębiorcy wobec nowych, zagranicznych kontrahentów. Za nim wejdziemy w poważny interes z nowo poznaną, np. na międzynarodowych targach, firmą, warto dowiedzieć się, czy potencjalny partner jest wypłacalny i jak traktuje swoich kontrahentów biznesowych.

Placówki dyplomatyczne

Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do polskich placówek dyplomatycznych w kraju, z którego pochodzi potencjalny partner w interesach. Większość polskich konsulatów udziela podstawowych danych o konkretnej firmie bezpłatnie. Podobnie jest w naszych zagranicznych wydziałach promocji handlu i inwestycji, podlegających Ministerstwu Gospodarki. Placówki te znajdują się we wszystkich krajach świata, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową.

- Na bieżąco pomagamy polskim przedsiębiorcom, głównie udzielając im pisemnych i telefonicznych porad w zakresie funkcjonowania lokalnego runku - informuje Andrzej Żywień, radca Ambasady RP w Kopenhadze. Dyplomata przyznaje, że najwięcej zapytań dotyczy sektora usług, który w Danii podlega ciągłym zmianom.

- Mamy możliwość, przez odpowiednią stronę w internecie, sprawdzenia, czy dana firma w ogóle funkcjonuje, kto jest jej właścicielem lub głównym udziałowcem, od kiedy rozpoczęła działalność oraz jej dane teleadresowe - wylicza Andrzej Żywień i dodaje, że dodatkowe dane, takie jak bilans handlowy, są już udostępniane odpłatnie.

W oficjalnej agencji ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw w Kopenhadze, która gromadzi dane o wszystkich duńskich firmach, opłaty wahają się, w zależności od wagi informacji, od 16 do nawet 100 koron (DKK).

Zagraniczne izby handlowe

O pomoc w ustaleniu wiarygodności i reputacji zagranicznego partnera można też zwrócić się do zagranicznej izby handlowej w Polsce. Organizacje te dysponują dużą wiedzą o rynku oraz szerokimi kontaktami z instytucjami rządowymi pozwalającymi na szybkie ustalenie stanu faktycznego. Tu również możemy liczyć na darmowe ustalenie wyłącznie podstawowych informacji.

- Mamy dostęp do francuskiego odpowiednika KRS. Możemy udzielić informacji, czy dana firma jest zarejestrowana we Francji i np. nie zawiesiła swojej działalności albo nie zbankrutowała - informuje Igor Michalski z Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Za dodatkowe informacje dotyczące płacenia przez kontrahenta podatków czy składek trzeba już zapłacić około 500 zł.

Wywiadownie

Najszerszą ofertą informacyjną o firmach rozsianych na całym świecie dysponują jednak międzynarodowe wywiadownie gospodarcze. Przykładowo firma Coface, poza Polską, działa w 100 krajach i dysponuje raportami o 50 mln firm.

- Ceny raportów o firmach zagranicznych uzależnione są od kraju, w którym działa firma, czasu przygotowania raportu, ale także tego, czy zamawiający ma już podpisaną umowę w wywiadownią, dzięki której może zamawiać raporty w korzystniejszej cenie - tłumaczy Szymon Wiliński, dyrektor ds. rozwoju biznesu informacyjnego w Coface Poland.

Raporty Coface o firmach zagranicznych kosztują od 130 zł wzwyż (np. z Czech), natomiast za zlecenie zbadania firmy z Azji lub Afryki trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej. Czas oczekiwania na raport z Rosji to do 10 dni roboczych.

Porównywalne stawki obowiązują także w polskim oddziale wywiadowni gospodarczej Dun and Bradstreet Poland, posiadającej w swojej bazie danych informacje o ponad 142 mln firm i obejmującej swoim zasięgiem ponad 95 stref językowych.

Na raport z Ukrainy czy Rosji trzeba czekać tu do 18 dni roboczych. W przypadku firm z obszaru starej UE termin dostarczenia pojedynczego raportu to pięć dni roboczych. Koszt: 260 zł. Za ekspres trzeba zapłacić podwójnie. Za niewykonanie na czas zlecenia firma nie pobiera opłat.

5 dni wynosi przeciętny czas oczekiwania na raport o firmie ze starej Unii

CO MOŻNA ZNALEŹĆ W RAPORCIE WYWIADOWNI

● dane rejestrowe firmy

● ocenę prawdopodobieństwa upadłości podmiotu

● rekomendowany kredyt maksymalny

● dane o kierownictwie firmy oraz właścicielach

● działalność według klasyfikacji branżowej

● informacje o partnerach biznesowych

nieruchomości należące do firmy

● dane o zatrudnieniu

● dane finansowe (sprawozdanie finansowe, rachunki zysków i strat, wskaźniki dla branży, zdarzenia prawne, informacje o upadłości i likwidacji)