"Kilka tygodni temu przesłaliśmy Eureko projekt memorandum, czyli zasad i sposobu prowadzenia negocjacji ugodowych. Postawiliśmy tam określone warunki, o których nie chcę mówić, bo mają charakter poufny" - powiedział w piątkowej rozmowie z PAP szef resortu skarbu.

"Czytając oficjalne czy nieoficjalne wypowiedzi - które płyną ze strony Eureko - można się spodziewać, że odpowiedź na nasze memorandum będzie pozytywna. Jeśli dojdzie do jego podpisania, to myślę, że już w pierwszej połowie kwietnia mogą ruszyć negocjacje. Rozmowy będą dotyczyły możliwej ugody, warunków rozwiązania tego sporu" - dodał.

"Myślę, że jeśli mamy się porozumieć (z Eureko), to kwiecień, maj i czerwiec są miesiącami, w których powinno dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ugody. Jeśli rozmowy rozpoczną się w kwietniu, to przed wakacjami powinny się zakończyć" - zapewnił minister skarbu.

W ubiegły czwartek przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego.

Pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller podkreślił podczas rozprawy, że najlepszym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda zawarta przed polskim sądem. Zaznaczył jednak, że nie na warunkach przedstawionych w połowie stycznia przez Eureko.

Firma domagała się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja

Według Millera, MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia "w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów". "MSP zwraca się tym samym do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie ono poniosło w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami" - podkreśla resort skarbu.

Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.