W 2007 roku suma płatności dla rolników z tych źródeł wyniosła 14,2 mld zł, w 2008 r. 18,3 mld zł, a w pierwszych dwu miesiącach 2009 r. 4,2 mld zł.

"Jeśli ta tendencja ze stycznia i lutego utrzyma się, to na koniec roku będzie to kwota zdecydowanie przekraczająca 20 mld zł" - powiedział minister.

Sawicki podał, że w czwartek zespół akredytacyjny programów unijnych rekomendował ministrowi finansów uruchomienie programu na mikroprzedsiębiorczość na wsi. "Wielu mieszkańców wsi na taki program czekało. W kwietniu będziemy mogli uruchomić nabór wniosków" - powiedział.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział też, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwietniu uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw, różnicowanie produkcji na działalność nierolniczą i zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

ARiMR od 16 marca do 15 maja przyjmuje od rolników wnioski o unijne dopłaty za 2009 rok

Podał, że od momentu uruchomienia przyjmowania wniosków na płatności bezpośrednie, wpłynęło ich już prawie dwa razy więcej niż w 2008 r. - ponad 100 tys. wniosków wpłynęło do 25 marca, podczas gdy przed rokiem było ich 64 tys.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 marca do 15 maja przyjmuje od rolników wnioski o unijne dopłaty za 2009 rok. W sumie kwota dopłat to 2,9 mld euro. Jeśli wniosek zostanie złożony po 15 maja, kwoty dopłat będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Wnioski można składać w powiatowych biurach osobiście, lub wysłać pocztą. To szósty rok, gdy rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie.

W 2009 r. stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie prawie 120 euro na ha. Płatność uzupełniająca dla upraw podstawowych wyniesie prawie 85 euro na ha, a dla trwałych użytków zielonych - ok. 119 euro na ha. Przy wypłatach będzie obowiązywał kurs wymiany z 30 września 2009 roku. Wypłaty rozpoczną się 1 grudnia 2009 r.