Natomiast firma faktoringowa nie jest firmą windykacyjną. Choć windykacja sądowa wierzytelności może być prowadzona przez faktora, to podstawową formą działalności firmy factoringowej jest w tym zakresie systematyczne monitowanie dłużników, wzywanie do zapłaty, wyjaśnianie przyczyn braku zapłaty.

Na początku transformacji gospodarczej faktoringiem w Polsce zajmowały się głównie banki, oferując go jako dodatkową usługę dla swoich stałych klientów. Obecnie tą dziedziną działalności finansowej zajmuje się wiele spółek niebędących bankami, ale i tak większość z nich to albo spółki przez bank wyłonione, albo działające w dużej grupie kapitałowej, w skład której wchodzi bank lub banki. Pojawiają się jednak i takie spółki, głównie z rodowodem zagranicznym, które swój fundament opierają na usługach finansowych faktoringu.

Firma faktoringowa, w przeciwieństwie do banku, zwraca mniejszą uwagę na zdolność kredytową i zabezpieczenia, a docenia przede wszystkim rozwój przedsiębiorstwa: ważne jest to, że ma ono nowych klientów i nowe należności.

Opodatkowanie faktoringu

Dla firmy decydującej się na usługę faktoringową koszty jej obsługi mogą ukazać się w innym świetle, gdy uwzględni się aspekt podatkowy. Sprzedawca towaru lub usługi musi zapłacić podatek dochodowy (a także VAT) za miesiąc, w którym nastąpił obrót, niezależnie od tego, czy odbiorca zapłacił od razu czy uczyni to dopiero np. po czterech miesiącach. Sprzedawca musi więc nie tylko znaleźć środki obrotowe na samą produkcję, ale i na opłacenie podatków. A skoro wielu faktorów oferuje znaczną część należności za wystawioną fakturę (nawet 70-80 proc.) już w kilkanaście godzin po jej wystawieniu, to koszt tego przedsięwzięcia w tym świetle może wyglądać zupełnie inaczej. Może być on nawet niższy niż koszt obsługi czteromiesięcznego kredytu zaciągniętego na uregulowanie zobowiązań lub tym bardziej zapłacenie karnych odsetek od przeterminowanych zobowiązań podatkowych.

OPINIA

TOMASZ MAZURKIEWICZ

dyrektor departamentu faktoringu Deutsche Bank

Faktoring to rozwiązanie, które każdej firmie stwarza szanse na szybszy rozwój. Jednak w obiegowej opinii traktowany jest niesprawiedliwie jako ostatnia deska ratunku. W efekcie doświadczamy nierzadko samospełniającej się prognozy - firmy sięgają po faktoring w ostateczności, choć wielu problemów, także z płynnością, mogłyby uniknąć, gdyby z tej usługi skorzystały wcześniej. Faktoring to dobry przykład świadomego, planowanego unikania kłopotów finansowych związanych z brakiem płynności firmy. Stosowany jako stały element strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa pozwala na pozbycie się tzw. luki finansowej. Wspomniana luka to zjawisko coraz powszechniej występujące w firmach zmuszonych przez rynek do wydłużania terminów płatności kontrahentom.