Liczba kart płatniczych wydanych przez banki wzrosła o 3,8% kw/kw do 30,3 mln na koniec 2008 r. Wartość transakcji dokonanych kartami wzrosła o 1,3% w skali kwartału do 80,8 mld zł, podał Narodowy Bank Polski w raporcie.

Wartość transakcji bezgotówkowych sięgnęła 18,6 mld zł wobec 17,6 mld zł na koniec III kw. (wzrost o 5,8%), a ich udział w transakcjach ogółem wzrósł do 23,1% wobec 22,1% kwartał wcześniej.

Na koniec 2008 r. liczba transakcji dokonanych kartami wzrosła o 3,8% w skali kwartału do 324,9 mln. Liczba transakcji bezgotówkowych wzrosła w tym czasie o 7,0% do 157,7 mln, a ich udział w transakcjach ogółem wzrósł do 48,5% z 47,1% na koniec III kw.

W IV kwartale 2008 r. średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wyniosła 118,2 zł (w poprzednim kwartale 119 zł).

Średnia liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wyniosła 5,21 (w poprzednim kwartale odpowiednio 5,05).

Wśród kart wydanych na koniec 2008 r. dominowały karty debetowe (67,57%), udział kart kredytowych wyniósł 31,06%, a obciążeniowych 1,37%.

Na koniec IV kwartału liczba wydanych kart debetowych wyniosła 20,5 mln sztuk, kredytowych 9,4 mln, a obciążeniowych 414,5 tys. sztuk.

Udział kart z paskiem magnetycznym sięgnął 83,6%, kart z paskiem i mikroprocesorem 16,1%, zaś udział kart wirtualnych i kart z mikroprocesorem wyniósł odpowiednio 0,23% i 0,05% w ogólnej liczbie kart.

W strukturze wydanych kart dominował system Visa, którego udział sięgnął 66,4%, 30,2% wydał MasterCard, a 3,5% pozostałe systemy.

Na koniec 2008 r. liczba bankomatów wyniosła 13.573, co oznacza wzrost o 4,9% w skali kwartału, zaś liczba terminali POS zwiększyła się w tym czasie również o 4,9% do 197.557.