Ilość kart płatniczych w stosunku do trzeciego kwartału 2008 r. wzrosła o 3,8 proc., tak samo jak (w ujęciu kwartalnym) liczba transakcji zawieranych za ich pomocą. NBP podaje, że było to 324,9 mln operacji. W sumie, wartość transakcji wyniosła w IV kw. 80,8 mld zł, czyli o 1,3 proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało ponad 13,5 tys. bankomatów (wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z III kw. 2008 r., niemal dwa razy więcej niż na początku 2004 r.) Prawie 148 tys. sklepów miało terminale płatnicze. Ich ogólna liczba sięgnęła niemal 200 tys.