Decyzja RPP oznacza, że główna stopa NBP znajdzie się na historycznie najniższym poziomie, który do tej pory wynosił 4,00 proc.

Jest to kolejna, piąta obniżka stóp procentowych od listopada ubiegłego roku, kiedy RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych, pierwszy raz od lutego 2006 roku. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu RPP dokonała redukcji stóp procentowych o 75 pkt bazowych, zaś w lutym obniżka wyniosła 25 pkt bazowych.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nie mniej niż 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., redyskontowa 4,00 proc., zaś depozytowa 2,25 proc.

Do tej pory najniższym poziomem, który obowiązywał od 1 marca 2006 do 25 kwietnia 2007 oraz od 26 lutego 2009 do 25 marca 2009, było 4,00 proc.