W czasach kryzysu sklepy ze słodyczami, alkoholem i papierosami odnotowują rekordowe obroty. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby poszerzyć swój asortyment właśnie o alkohol, muszą jednak uzyskać na taką działalność zezwolenie. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zezwolenia są różne, w zależności od rodzaju alkoholu, który ma być sprzedawany w sklepie lub lokalu gastronomicznym. W przypadku gdy planowana jest sprzedaż alkoholu w kilku punktach, należy uzyskać odpowiednią liczbę zezwoleń. Należy mieć na uwadze, że to rada gminy decyduje, ile i jakich zezwoleń może być w sumie wydanych na jej terenie.

W niektórych gminach praktykowane są różnego rodzaju ograniczenia w wydawaniu zezwoleń, np. ze względu na odległość od szkoły.

Złożenie wniosku

Składając wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych, należy zgłosić się do wydziału działalności gospodarczej i zezwoleń w gminie właściwej ze względu na usytuowanie punktu, w którym planowany jest handel alkoholem.

Przedsiębiorca musi we wniosku określić rodzaj zezwolenia, o jakie się ubiega. Inne jest w przypadku sprzedaży napojów o zawartości alkoholu do 4,5 proc. oraz piwa, inne, gdy zawartość alkoholu będzie w przedziale od 4,5 do 18 proc. albo powyżej 18 proc.

We wniosku muszą znaleźć się oznaczenie i adres firmy, numer z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz rodzaj działalności (np. sklep). Trzeba też podać adres punktu sprzedaży i miejsca składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być sprzedawany alkohol. Jeżeli sklep lub restauracja albo pub są zlokalizowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, to konieczna jest również pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Do tego dochodzi jeszcze decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić mu taką działalność i poddać lokal kontroli. Jej wynikiem będzie zaświadczenie, że dany punkt spełnia warunki sanitarne wymagane do sprzedaży alkoholu.

Alkohol dla odpowiedzialnych

Prowadząc sklep lub pub, należy pamiętać o tym, że za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grożą kary. Dlatego należy się wystrzegać sprzedaży alkoholu osobom, które są nietrzeźwe lub są niepełnoletnie. Sprzedawca czy kasjer może żądać okazania dokumentu, by upewnić się, czy klient ma skończone 18 lat.

Ponadto ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania sprzedaży takich napojów na kredyt lub pod zastaw.

Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi grzywna, która może zostać nałożona na samego sprzedawcę, jak i właściciela lokalu lub sklepu. To nie koniec kar, gdyż sąd rozpatrujący taką sprawę może orzec przepadek napojów alkoholowych. Jednak to i tak nic, gdyż może być zastosowany także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

ZEZWOLENIE KOSZTUJE

Za możliwość sprzedaży alkoholu trzeba płacić. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, wnoszą opłatę w wysokości 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa. Tyle samo należy zapłacić, jeżeli zamierza się korzystać z zezwolenia dotyczącego trunków zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa). W przypadku mocniejszych alkoholi (powyżej 18 proc.) opłata wynosi 2,1 tys. zł.

Po roku działalności wysokość opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży w ciągu poprzedniego roku. Jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczyła 37,5 tys. zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, opłata stanowi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku alkoholu od 4,5 proc. (z wyjątkiem piwa) do 18 proc.. Natomiast jeżeli roczna wartość napojami o zawartości alkoholu powyżej 18 proc. przekroczy 77 tys. zł, to wysokość opłaty wynosi 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

525 złotych

kosztuje roczne zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5 proc.