Zgoda na zmianę regulacji

Potrzebę zmian regulacji branży ciepłowniczej dostrzega, przynajmniej częściowo, także Urząd Regulacji Energetyki (URE).

- Nie mogę w pełni zgodzić się z twierdzeniem, że regulacja kosztowa utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych. Niezależnie od modelu regulacji przedsiębiorstwa będą przecież musiały opracowywać swoje taryfy lub cenniki, po których będą oferować ciepło odbiorcom - ripostuje Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Mariusz Swora przyznaje jednak, że nie ulega wątpliwości, że regulacja kosztowa jako model oparty na administracyjnym wymuszeniu poprawy efektywności funkcjonowania monopolu naturalnego jest mniej efektywnym sposobem regulacji niż np. regulacja bodźcowa, oparta na zachętach do redukcji kosztów i poprawy wskaźników ekonomicznych.

Szukanie rozwiązań

Od kilku miesięcy trwają dyskusje przedstawicieli branży ciepłowniczej i URE, przy współudziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz ekspertów zewnętrznych, których celem jest znalezienie odpowiednich rozwiązań.

- Chodzi nam o takie regulacje, które dostarczałyby firmom bodźców do efektywnego działania i inwestowania w celu m.in. zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła, ale równocześnie gwarantowały poszanowanie interesów odbiorców ciepła - a więc przede wszystkim ciepło byłoby dostarczane po uczciwych cenach - przekonuje Mariusz Swora.

Problem nie jest łatwy z uwagi na specyfikę branży, cechującej się mnogością i różnorodnością regulowanych podmiotów, gdzie trudno o proste porównywanie jednych przedsiębiorstw z innymi, gdyż każde z nich funkcjonuje na lokalnym rynku ciepła danej miejscowości, rynku o indywidualnych uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych.

Jacek Szymczak ocenia, że jeszcze w bieżącym roku uda się wypracować nowy model i przełożyć go na zapisy prawa, tak by w roku następnym mógł zacząć funkcjonować.

CO TO JEST KOGENERACJA

Kogeneracja jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym - w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni