Zastrzeżenia dotyczą zapisu pozwalającego regulatorowi na zweryfikowanie audytu kalkulacji kosztów operatora o znaczącej pozycji rynkowej i zapisu o tym, że przeniesienie numeru do innej sieci ma być bezpłatne.

Profesor Maciej Rogalski, który w TP odpowiada za regulacje, przypomniał, że operator skierował do Komisji Europejskiej skargi na Polskę dotyczące złego interpretowania unijnych dyrektyw. Ostrzegł, że jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, to TP nie wyklucza skargi na Polskę do KE.