Na dzisiejszej konferencji ekspert KPP prof. Stanisław Piątek powiedział, że niezgodne z prawem UEprzepisy dot. przenoszenia numerów i tzw. kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych.

Jak wyjaśnił, w konsekwencji wejścia w życie ustawy Komisja Europejska może zarzucić nieprawidłowe wdrożenie prawa UE i skierować skargę przeciwko Polsce do Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości. "Prawdopodobieństwo negatywnego wyroku jest bardzo wysokie" - zaznaczył ekspert.

Dyrektor pionu współpracy regulacyjnej Grupy Telekomunikacja Polska Maciej Rogalski powiedział na konferencji, że TP prawdopodobnie zwróci się do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

"Niezgodne z prawem UE są przepisy dotyczące przenoszenia numerów z jednej sieci do drugiej"

Piątek twierdzi, że niezgodne z prawem UE są przepisy dotyczące przenoszenia numerów z jednej sieci do drugiej, które znoszą opłatę za tego rodzaju usługę.

"Dotychczasowe regulacje prawne pozwalały na pobieranie takich opłat od abonentów, tylko jej wysokość nie mogła zniechęcać abonentów do przeniesienia numeru. (...) UKE ustalił, że opłata niezniechęcająca jest nie wyższa niż 50 zł" - powiedział Piątek.

Tymczasem - jak mówił - prawo unijne dopuszcza możliwość ustalania opłat za przeniesienie numeru przez operatorów na dowolnym poziomie, ale wyraźnie zabrania narzucania odgórnych stawek opłat za przenoszenie numerów. "Tu administracyjna taryfa to 0 zł" - podkreślił.

KPP uważa, że wprowadzone przepisy nie spowodują też, że znikną koszty operatorów związane z przenoszeniem numerów z sieci do sieci. Dodaje, że zapłacą za to klienci - w innych opłatach detalicznych.