Obwodnica Augustowa (Podlaskie) z przebiegiem przez Raczki będzie gotowa - w optymistycznej wersji - nie później niż na koniec 2013 roku - poinformował dziś w Augustowie minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Dziś minister środowiska prof. Maciej Nowicki poinformował, że nowa trasa augustowskiej obwodnicy będzie przebiegała przez miejscowość Raczki, a nie przez chronioną Dolinę Rospudy.

Na konferencji prasowej w Augustowie obecny był również wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna.

Jak powiedział Schetyna, alternatywą dla przebiegu przez Raczki, jest to, że obwodnicy nie będzie.

"Rząd przygotował pakiet rozwoju Augustowa i najbliższej okolicy"

Wicepremier poinformował też, że rząd przygotował pakiet "rozwoju Augustowa i najbliższej okolicy". Chodzi o wspieranie inwestycji podnoszących uzdrowiskowy charakter Augustowa, by przyciągać do miasta turystów.

W lutym br. firma konsultingowa DHV przedstawiła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad raport, z którego wynika, że wariant obwodnicy przez Raczki jest najmniej szkodliwy dla środowiska. Zaakceptował go minister środowiska Maciej Nowicki.

"Rozpoczęła się nowa procedura administracyjna związana z budową obwodnicy"

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk poinformował w Augustowie, że rozpoczęła się nowa procedura administracyjna związana z budową nowej obwodnicy.

Grabarczyk dodał, że we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosek o wydanie środowiskowych uwarunkowań inwestycji.

Szef resortu infrastruktury zapewnił, że decyzja ta powinna być wydana w ciągu trzech - czterech miesięcy i Grabarczyk powiedział też, że jest przekonany, iż tym razem, nie będzie ona przez nikogo kwestionowana. Według przedstawianego przez niego scenariusza, w 2011 roku powinno być wydane zezwolenie na realizację inwestycji i wyłoniony wykonawca.

"Optymiści, a ja jestem optymistą zakładają, że obwodnica Augustowa będzie gotowa nie później niż na koniec 2013 roku" - mówił Grabarczyk. Dodał, że duże znaczenie dla zachowania terminów będzie miał fakt, czy wydawana nowa decyzja środowiskowa będzie zaskarżana.

Pytany o koszty inwestycji powiedział jedynie, że będzie możliwa ich ocena wtedy, gdy będzie gotowa dokumentacja techniczna.

Minister dodał też, że obwodnica Augustowa ma być "jednym szlakiem komunikacyjnym" z projektowaną obwodnicą Suwałk i powinna być budowa "prawie w tym samym czasie".

"Mieszkańcy otrzymają oni stosowne odszkodowania za ziemię pod budowę obwodnicy"

Wicepremier Schetyna zapowiedział, że rząd będzie starał się przekonywać mieszkańców terenów, przez które obwodnica ma przebiegać, a którzy zapowiadają protesty. Zapowiedział, że otrzymają oni stosowne odszkodowania za ziemię pod budowę obwodnicy.

Prace przy budowie obwodnicy przez dolinę Rospudy zostały całkowicie wstrzymane pod koniec 2008 roku. Do tego momentu wydano na nią 92 mln zł, w większości w wariancie wspólnym dla obu lokalizacji.