Uprawnieni do 5-proc. premii byli właściciele ponad 2,5 tys. działek, a warunkiem jej uzyskania było złożenie do 12 marca odpowiedniego oświadczenia.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody małopolskiego Małgorzata Woźniak, specjalną premię zaproponował właścicielom działek wojewoda małopolski Jerzy Miller, aby przyspieszyć procedurę przejmowania nieruchomości pod budowę autostrady.

Działki znajdujące się na trasie planowanej autostrady A4 przeszły na własność Skarbu Państwa na mocy decyzji lokalizacyjnej wydanej przez wojewodę. Decyzja została podtrzymana przez ministra infrastruktury i 10 lutego stała się ostateczna.

Właściciele nieruchomości przeznaczonych do wykupu mieli czas do 12 marca na dobrowolne wydanie nieruchomości. W tym terminie stosowne oświadczenia złożyło 1838 osób z ponad 2,5 tysiąca uprawnionych.

Nowy odcinek trasy projektowany jest jako dwujezdniowa droga najwyższej klasy A

Wysokość odszkodowania ustala wojewoda, na podstawie wyceny rzeczoznawców wybranych w drodze zamówienia publicznego. Odszkodowanie wypłacane jest przez wojewodę ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od wyceny można się odwoływać do ministra infrastruktury.

Krakowski oddział GDDKiA ogłosił już przetargi na budowę 57- kilometrowego odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów pomiędzy Szarowem i Tarnowem. Roboty budowlane mają się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Na wybudowanie autostrady wykonawcy będą mieli dwa lata od momentu podpisania umowy.

Nowy odcinek trasy projektowany jest jako dwujezdniowa droga najwyższej klasy A. Każda z dwóch jezdni autostrady będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni. Na trasie autostrady powstaną cztery węzły autostradowe: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice, Krzyż. Zbudowanych zostanie sześć miejsc obsługi podróżnych.