KE poinformowała o tym w datowanym na dzisiaj liście do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Potwierdza on ustalenia zawarte podczas wizyty delegacji Ministerstwa Środowiska pod kierownictwem wiceministra Bernarda Błaszczyka 11 marca w Brukseli.

W piątkowym komunikacie prasowym pozytywny wynik tych rozmów ogłosiło Ministerstwo Środowiska.

"Strona polska wyjaśniła wszelkie wątpliwości Komisji"

"Strona polska wyjaśniła wszelkie wątpliwości Komisji i uzyskała zapewnienie, że już wkrótce dojdzie do przelania przez Komisję Europejską limitu uprawnień do emisji CO2 dla Polski na lata 2008 - 2012 (drugi okres funkcjonowania systemu handlu emisjami) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z zeszłego roku" - głosi komunikat.

Dla firm oznacza to, że niedługo na ich "kontach" w Europejskim Systemie Handlu Emisjami pojawią się uprawnienia - w wysokości podwójnej średniorocznej kwoty. Firmy będą mogły nimi swobodnie dysponować - np. je sprzedać. Przelew uprawnień pozwoli przede wszystkim na rozliczenie się zakładów z rzeczywistych emisji z roku poprzedniego przed upływem wymaganego terminu, czyli 30 kwietnia br.

Polska i KE pozostają w sporze przed unijnym sądem w Luksemburgu

Zgoda KE dotyczy przyjętego 1 lipca ub.r. przez rząd rozporządzenia rozdzielającego limity emisji CO2 między poszczególne branże przemysłu i energetykę w latach 2008-12. Dotyczy to ok. tysiąca przedsiębiorstw w Polsce.

To porozumienie nie zmienia faktu, że Polska i KE pozostają w sporze przed unijnym sądem w Luksemburgu w sprawie decyzji KE z 2007 r. co do ogólnej kwoty emisji dla Polski.

KE przyznała Polsce 208,5 mln ton rocznego limitu emisji CO2 na lata 2008-2012. Polski rząd oczekiwał tymczasem limitu 284,6 mln ton. Zaskarżenie decyzji nie uwolniło jednak Polski od obowiązku dostosowania do obciętych limitów emisji CO2.