UOKiK - jak wyjaśniła - uważa, że reklama SKOK-ów nie narusza interesów konsumentów.

Tymczasem zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego prowadzona w ostatnich dniach działalność reklamowo-promocyjna Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) ("Nie wińcie nas, nie jesteśmy bankiem!") wprowadza konsumentów w błąd, dyskredytując działalność banków, konkurencyjną dla SKOK-ów.

KNF uważa, że praktyka prowadzona przez spółdzielcze kasy może powodować zakłócenia prawidłowego funkcjonowania całego rynku finansowego.

"Mając na uwadze fakt, iż działalność SKOK nie podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, UKNF (Urząd KNF) przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów kopię materiałów promocyjnych rozpowszechnianych w ostatnich dniach przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, z prośbą o zbadanie, czy powyższa praktyka nie narusza obowiązujących przepisów prawa" - czytamy w komunikacie.

"Wszystko wskazuje na to, że jest to sprawa między bankami a SKOK-ami"

Cieloch powiedziała, że UOKiK nie otrzymał jeszcze od KNF pisma w tej sprawie.

"Znamy tę reklamę, ale wszystko wskazuje na to, że jest to sprawa między bankami a SKOK-ami. Bank albo Związek Banków Polskich, który czuje się urażony tą reklamą, na podstawie istniejącego prawa może pozwać SKOK-i do sądu" - powiedziała.

"UOKiK działa w interesie konsumentów. Gdyby okazało się, że reklama w jakiś sposób wprowadza w błąd konsumentów, np. nie zawiera informacji o oprocentowaniu, to byłaby to sprawa dla UOKiK" - wyjaśniła Cieloch.