Słowacja stanie się 16 członkiem strefy euro, pierwszym krajem z Europy Wschodniej.

KE uznała, że Słowacja spełniła opisane w traktacie z Maastricht warunki konwergencji

Zgodnie z nimi, by wejść do strefy euro każde państwo musi m.in. mieć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz inflację nie wyższą niż o 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była ona najniższa.

Rekomendacje KE będą musieli jeszcze formalnie poprzeć unijni ministrowie finansów w czerwcu (tzw. Rada ECOFIN). W tym samym miesiącu niewiążącą opinię wyda Parlament Europejski, a decyzję zatwierdzą unijni przywódcy zebrani na szczycie w Brukseli.

Ostateczną decyzję, wraz z kursem wymiany słowackiej korony na euro, ogłoszą ministrowie finansów w lipcu

Pierwsze rozszerzenie strefy euro odbyło się 1 stycznia 2007 roku; do dwunastki krajów "starej Unii" (poza strefą pozostały Wielka Brytania, Szwecja i Dania) dołączyła wówczas Słowenia, jako pierwszy reprezentant nowych krajów członkowskich.

Po przyjęciu wspólnej waluty przez Cypr i Maltę na początku 2008 roku, strefa euro liczy 15 krajów i 320 mln obywateli. Reszta nowych krajów członkowskich - jak wynika z ich mniej lub bardziej konkretnych deklaracji - chce przyjąć wspólną walutę do 2013 roku. Minister finansów Jacek Rostowski nie wykluczył, że Polska wejdzie do strefy euro w 2012 roku.